Spirende undergrund inden for urbant landbrug og aquaponics i København


Der er ved at ske noget i København. Flere og flere initiativer inden for urban farming – urbant landbrug – ser dagens lys.
Torsdag den 15. december 2011 mødtes en række nøglepersoner inden for urbant landbrug til et mini-seminar om urbant landbrug og aquaponics (http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaponics).Der var oplæg af Paul Kledal, Afton Halloran, Andreas Lloyd, Kasper Kjeldgaard og Jabob Waltman, som på hver deres måde bidrager aktivt inden for feltet by, fødevarer og bæredygtighed.
Et veloplagt publikum var også medvirkende til at begivenheden blev en interessant oplevelse med gode diskussioner og indspark af politisk karakter. Urbant landbrug er et område som ligger mange på sinde og der er ingen tvivl om at der bliver flyttet nogle milepæle i øjeblikket.En af de helt store udfordringer ‘aquaponics’ står over for herhjemme går meget på klassificeringen af de fødevarer som produceres på denne måde.
Er det økologisk eller er det ikke? Som Paul Kledal fortalte, skal afgrøderne som udgangspunkt dyrkes i jord for at kunne kaldes økologisk.
Men inden for aquaponics dyrker man hovedsagelig i lecanødder, småsten eller andre næringsfrie medier.

En anden udfordring er, at der (næsten) ikke findes et marked for økologisk fiskefoder. I bl.a. USA hvor aquaponics er væsentligt mere udbredt er man begyndt at tale om aquaponics som værende “beyond organic”. Måske er vi på vej til en helt ny klassificering i form af “akvaponisk dyrkede” fødevarer – man har vel lov at håbe.

Blandt tilhørerne var også folk fra Sverige, og deltagerne blev enige om at styrke det internordiske samarbejde inden for urbant landbrug og aquaponics gennem en fælles online platform og arrangementer.

/EWSS

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *