Ottilias Have

Ottilias have er en ‘fælleshave’ (community garden), som forener brugerdrevet fødevareproduktion med en midlertidig og æstetisk anvendelse af et inaktivt byrum i Carlsberg Byen.
Ottilias Have er en ‘fælleshave’ som forener brugerdrevet fødevareproduktion med en midlertidig og æstetisk anvendelse af et inaktivt byrum. De fysiske rammer består af et udemiljø til blomster- og
grøntsagsdyrkning, en lund bestående af mobile træer som senere skal stå permanent i Carlsbergbyen samt et aquaponics drivhus til helårlig produktion af fisk og afgrøder.

Udover at haven formidler viden til forskellige brugergrupper omkring bæredygtig fødevareproduktion giver det samtidig havens brugergruppe mulighed for selv at kunne producere højkvalitets- afgrøder. Den overskydende produktion fordeles ud i lokalområdet (de handlende, restauranterne osv.)
Haven vil være brugerdrevet i form af medlemsskaber og samtidig vil haven være åben for alle borgere og øvrige interessenter.

Illustration: Mikas Emil – Waauw Studio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>