Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Akvaponisk Selskab søndag den 28. februar kl. 20.00.
Arrangementet finder sted på Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Hvad er der sket siden sidst: status af projekter:
  – PlanteLaboratoriet
  – Det Rullende Væksthus
  – Ottilias Have
  … idéer til de videre forløb.
 • Etablering af arbejdsgruppe som skal hjælpe til med at etablere aquaponics i den nye Ottilias Have på Sydens Plads ved Domus Vista på Frederiksberg
 • Foreningens fremtidige rolle: værdier/strategi/kultur/formidling
 • Videns- og erfaringsdeling ud fra danske forhold (klima, lovgivning, certificeringer etc.)
 • Valg af bestyrelse
 • Evt.

Har du idéer til emner der skal med på generalforsamlingen så send dem til os på info@akvaponiskselskab.dk

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *