Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Akvaponisk Selskab søndag den 28. februar kl. 20.00.
Arrangementet finder sted på Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Hvad er der sket siden sidst: status af projekter:
  – PlanteLaboratoriet
  – Det Rullende Væksthus
  – Ottilias Have
  … idéer til de videre forløb.
 • Etablering af arbejdsgruppe som skal hjælpe til med at etablere aquaponics i den nye Ottilias Have på Sydens Plads ved Domus Vista på Frederiksberg
 • Foreningens fremtidige rolle: værdier/strategi/kultur/formidling
 • Videns- og erfaringsdeling ud fra danske forhold (klima, lovgivning, certificeringer etc.)
 • Valg af bestyrelse
 • Evt.

Har du idéer til emner der skal med på generalforsamlingen så send dem til os på info@akvaponiskselskab.dk

PlanteLaboratoriet i Osamhuset, Nørrebro

PlanteLaboratoriet er som en anden fugl phønix genopstået i nye omgivelser i Osramhuset i Valhalsgade 4 på Nørrebro.
Tidligere lå PlanteLaboratoriet i en nedlagt industriejendom på Islands Brygge men med den nye beliggenhed er der åbnet op for, at kunne få afdækket andre og mere alsidige aspekter af aquaponics i en urban sammenhæng. I løbet af foråret 2014 vil der blive etableret et dyrkningsområde i uderegi hvor også områdets beboere vil have mulighed for at deltage.

Stedet drives af en lille gruppe af frivillige som er studerende påhenholdsvis  Roskilde Universitet samt Aalborg Universitet i København.
Der er åbent hus hver torsdag eftermiddag fra kl. 15-18 hvor man er velkommen til at stikke hovedet forbi til en kop kaffe og se nærmere på systemerne.

IBC aquaponics system i PlanteLaboratoriet

Levende fisk og grønt i Bella Center

Vi havde den store fornøjelse at have en stand med på dette års fødevaremesse i Bella Center
– det der i dag hedder Copenhagen Food Fair.

Et af temaerne for dette års Copenhagen Food Fair var Københavns urbane haver og nye tiltag inden for lokal fødevareproduktion.
Akvaponisk Selskab var blot en ud af 331 udstillere og ud af messens 30.599 besøgende oplevede vi en stor opmærksomhed ved vores stand og en masse go’ respons vi kan arbejde videre med.

Vi glæder os til næste år hvor vi har hørt den urbane del skulle blive endnu større!

 
 

Akvaponisk Selskab på Think Space 2012

Think Space er en årlig konference om brugerdreven byudvikling, og i år er der særligt fokus på social innovation, kultur som forandringsagent og lokal fødevareproduktion. Aquaponics kan nemt tænkes ind i alle tre fokusområder, og Akvaponisk Selskab er da også med i årets program! Vi er på onsdag 12. september kl 13 og holder et oplæg med titlen Aquaponics: fremtidens urbane landbrug?

I forhold til det detaljerede program er der en lille ændring, idet vi ikke medbringer et egentligt aquaponics-system – fordi det ikke er bygget helt færdigt endnu.

Vi er naturligvis meget stolte af at være inviteret med som talere til konferencen. Alt hvad der kan kravle og gå inden for byudvikling i praksis er til stede – så vi glæder os også til at høre de andre oplæg og møde en masse spændende mennesker.

Spirende undergrund inden for urbant landbrug og aquaponics i København


Der er ved at ske noget i København. Flere og flere initiativer inden for urban farming – urbant landbrug – ser dagens lys.
Torsdag den 15. december 2011 mødtes en række nøglepersoner inden for urbant landbrug til et mini-seminar om urbant landbrug og aquaponics (http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaponics).Der var oplæg af Paul Kledal, Afton Halloran, Andreas Lloyd, Kasper Kjeldgaard og Jabob Waltman, som på hver deres måde bidrager aktivt inden for feltet by, fødevarer og bæredygtighed.
Et veloplagt publikum var også medvirkende til at begivenheden blev en interessant oplevelse med gode diskussioner og indspark af politisk karakter. Urbant landbrug er et område som ligger mange på sinde og der er ingen tvivl om at der bliver flyttet nogle milepæle i øjeblikket.En af de helt store udfordringer ‘aquaponics’ står over for herhjemme går meget på klassificeringen af de fødevarer som produceres på denne måde.
Er det økologisk eller er det ikke? Som Paul Kledal fortalte, skal afgrøderne som udgangspunkt dyrkes i jord for at kunne kaldes økologisk.
Men inden for aquaponics dyrker man hovedsagelig i lecanødder, småsten eller andre næringsfrie medier.

En anden udfordring er, at der (næsten) ikke findes et marked for økologisk fiskefoder. I bl.a. USA hvor aquaponics er væsentligt mere udbredt er man begyndt at tale om aquaponics som værende “beyond organic”. Måske er vi på vej til en helt ny klassificering i form af “akvaponisk dyrkede” fødevarer – man har vel lov at håbe.

Blandt tilhørerne var også folk fra Sverige, og deltagerne blev enige om at styrke det internordiske samarbejde inden for urbant landbrug og aquaponics gennem en fælles online platform og arrangementer.

/EWSS

PlanteLaboratoriet på Islands Brygge holder åbent hus

Nye typer af landbrug gør sit indtog i verdens storbyer, og meget tyder på, at størstedelen af fremtidens fødevareproduktion kommer til at ligge i byerne.
Den “perfekte” kornmark kunne meget vel ligge inde i en bygning med automatisk regulering af lys, temperatur, fugtighed, luftkvalitet og tilførsel af næring.
PlanteLaboratoriet råder over forskellige typer af indendørs dyrkningssystemer som er opstillet i rummet på Islands Brygge 93.
Læs mere på www.plantelaboratoriet.dk