Om Akvaponisk Selskab

Gennem projekter, aktiv deltagelse i debatten samt ved at indsamle og formidle viden, ønsker vi at påvirke beslutningstagere og den øvrige befolkning til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Herhjemme har der gennem de senere år været en stødt stigende interesse for aquaponics eller på dansk akvaponi.

Akvaponisk Selskab blev etableret som frivillig forening i september 2011 og har lige siden arbejdet  for:

  • at udbrede kendskabet til akvaponi i Danmark
  • at udvikle knowhow og praktisk kendskab til akvaponisk dyrkning 
  • at skabe rammer for og deltage i netværk samt at facilitere vidensdeling i forhold til akvaponisk dyrkning 
  • at fastholde transparente og åbne standarder for akvaponisk dyrkning
  • at bistå med viden og netværk til etablering af akvaponisk fødevareproduktion
  • at bidrage sagligt såvel som fagligt til den almene naturforståelse i relation til akvaponi
  • at bidrage til en mere symbiotisk og bæredygtig akvakultur såvel som hydrokultur

Akvaponisk Selskab er en upolitisk og uafhængig græsrodsorganisation hvor deltagerne i fællesskab bidrager med konkret erfaringer og deling af viden.